Priser ansökan arbetstillstånd

Priserna är exkl. moms, Migrationsverkets avgift ingår

Ny ansökan arbetstillstånd 23 000 kr
Ny ansökan arbetstillstånd, vid tidigare historik 25 000 kr
Förlängningsansökan arbetstillstånd 27 000 kr
Ansökan byte av arbetsgivare eller yrke 27 000 kr
Ansökan spårbyte studietillstånd till arbetstillstånd 24 000 kr
Ansökan arbetstillstånd vid asylavslag 27 000 kr
Ansökan permanent arbetstillstånd 29 000 kr
Ansökan utstationering/uppdrag i Sverige 32 000 kr
Ansökan för medföljande familjemedlem, per pers 5 000 kr
Fristående ansökan för familjemedlem, per pers 6 000 kr
Ansökan undercertifiering av företag, snabbspår 6 000 kr
Övrig rådgivning, utredningsarbete, timarvode 1 800 kr