Vill du ansöka om arbetstillstånd?

Boka en första kostnadsfri granskning

Vill du ansöka om arbetstillstånd?

Boka en första kostnadsfri granskning

Vi ser till att din ansökan om arbetstillstånd blir korrekt

Låt oss hjälpa dig att söka arbetstillstånd i Stockholm och hela landet.

Vi har spetskompetens och lång erfarenhet av att hjälpa klienter med att söka arbetstillstånd och har genom åren företrätt både privatpersoner och företag. 98% av våra klienter har idag uppehållstillstånd för arbete i Sverige vilket uppnåtts tack vare vår assistans med ansökningsprocessen.

Är du arbetsgivare och planerar anställa personal från utanför EU? Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig.

arbetstillstånd Stockholm

Har du bråttom med att få ditt arbetstillstånd? Kontakta oss så hjälper vi dig till en korrekt, snabb och smidig porocess!

Krav på förutsättningar för arbetsgivaren

Vid en ny ansökan om arbetstillstånd där den sökande befinner sig utanför Sverige ställer Migrationsverket krav på bland annat att arbetsgivaren annonserat tjänsten i Sverige och inom EU/EES/Schweiz under minst tio dagar, erbjudit anställningsvillkor, försäkringar och lön som är på minst samma nivå som svenska kollektivavtal eller vad som är praxis inom branschen.

Vissa företag behöver även bevisa att de har ekonomisk möjlighet att betala personalkostnader för den sökande för minst 3 månader framåt. Vid förlängningsansökan och spårbyte från studier till arbete finns andra krav. Detta och mycket annat kommer vi att granska i detalj och ge råd om innan det är dags att slutligen skicka in ansökan till Migrationsverket.

Förgranskning och vidare ansökningsprocess

Vi erbjuder en initial kostnadsfri granskning av förutsättningar inför en ansökan. Hittar vi inga orsaker till avslag godkänner vi uppdraget från vår sida och skickar över en offert till dig. Accepteras denna startar vi direkt upp ansökningsprocessen. Vi är noga med att vara transparenta mot våra kunder och åtar oss inga uppdrag där vi bedömer att ansökan kommer att avslås.

Vi hjälper arbetsgivare och arbetssökande

Vi bistår såväl företag i Sverige och arbetssökande vid ansökningsprocessen för arbetstillstånd i Stockholm och övriga landet. Vi hjälper arbetsgivare i Sverige och arbetstagare från länder utanför EU att få arbetstillstånd. Vår kompetenta hjälp gör att du slipper all den tidsödande byråkrati och de krångliga regelverk som kontakter med myndigheter innebär. Vi hjälper dig med att skapa en komplett och korrekt ansökan som ger dig största möjliga chans att få ett positivt beslut från Migrationsverket.

När du kontaktat oss så gör vi en första bedömning, dels av det anställande företagets ekonomiska läge, dels hur bakgrunden till anställningen/jobbsökandet ser ut. Om vi efter förgranskningen anser att ansökan om arbetstillstånd har en god chans att beviljas tar vi oss an uppdraget.

Vi skickar i detta läge över en offert för uppdraget till dig. Vid godkännande startar vi upp ansökningsprocessen och sköter allt hela vägen fram till ett färdigt beslut.

Arbetstillstånd Stockholm – detta gör vi:

 • Förhandsanalys av aktuellt fall, följt av ett förslag på lösning.

 • Vi ser till att tjänsten är korrekt utannonserad.

 • Vi upplyser klienten om vilka handlingar som är nödvändiga i processen.

 • Vi granskar alla dokument som erhållits.

 • Förberedande och framtagande av anställningserbjudande enligt kollektivavtal.

 • Efter ett antal månaders väntan på beslut från Migrationsverket ansöker vi om förtur för just din ansökan.

 • Vi står till förfogande under hela processen för frågor och rådgivning

 • Vi upplyser om vilka försäkringar och andra förberedelser som behövs inför den anställdes ankomst.

 • Vi tar emot eventuella förfrågningar från Migrationsverket och tillgodoser kompletteringsbegäranden om några sådana inkommer.

 • Vi följer kontinuerligt upp ärendet hos Migrationsverket och informerar dig om statusen tills ett beslut är fattat.

Spetskompetens när det handlar om arbetstillstånd

Vi har efter att ha hjälpt många företag och privatpersoner riktig spetskompetens när det handlar om arbetstillstånd. När du vänder dig till oss för att få hjälp att ansöka om arbetstillstånd får du tillgång till de kunskaper som vi har skaffat oss genom arbete med enkla och komplicerade ansökningar och även överklaganden.

Oavsett typ av ansökan kommer vår långa erfarenhet av att arbeta med Migrationsverket till stor nytta. Vi vet vilka handlingar som behövs för att Migrationsverket inte ska begära kompletteringar. På det sättet kan vi hjälpa dig till en kort ansökningstid.

Vi behärskar arbetsrätt och lönehantering

Vid mer avancerade ansökningar, ofta i fall där det har funnits tidigare vistelser i Sverige, kan vi ge dig så goda möjligheter som möjligt att få din ansökan beviljad. Vi har stora kunskaper om arbetsrätt och lönehantering – något som är särskilt viktigt vid förlängningsansökningar och överklaganden av uppehållstillstånd och arbetstillstånd.

Har du fått ett erbjudande om att arbeta i Sverige? Vi kan ge dig kvalificerad rådgivning om vilka krav lagen ställer för att du ska få ansökan beviljad. Vi biträder både arbetsgivare och arbetstagare under hela processen. Dessutom säkerställer vi att anställningsvillkoren lever upp till de krav som ställs för att du ska kunna få ett permanent uppehållstillstånd.

Arbetstillstånd – detta krävs för att du ska få beviljat

 • Du ska ha ett giltigt pass.

 • Du ska ha ett anställningsavtal. Sedan lagändringen i juni 2022 är enbart ett erbjudande om anställning inte tillräckligt längre. Detta ska i sin tur som minst vara på nivå med svenska kollektivavtal eller vad som är brukligt inom det aktuella yrket eller branschen.

 • Du ska ha erbjudits en lön som är på minst samma nivå som svenska kollektivavtal eller vad som är brukligt.

 • Din erbjudna anställning ska göra det möjligt för dig att försörja dig. För att uppnå detta krav måste du komma upp till minst 13 000 kronor i månaden före skatt.

 • Din arbetsgivare ska ha för avsikt att teckna sjukförsäkring, livförsäkring, trygghetsförsäkring och tjänstepensionsförsäkring för dig när du påbörjar anställningen.

Särskilda regler i vissa branscher

Det finns dessutom särskilda regler för vissa yrkesgrupper när det handlar om att arbeta i Sverige. Vi kan upplysa om vilka yrken detta handlar om och vilka specifika krav som ställs här.

För att få arbetstillstånd måste du uppfylla kraven för ett arbete, du kan inte ha två anställningar som tillsammans uppfyller kraven. Ska du arbeta i Sverige måste du alltid ha ett arbetstillstånd – detta gäller oavsett om du är anställd i Sverige eller utomlands. Samma krav gäller om du är anställd vid ett bemanningsföretag eller om du har förflyttats inom en koncern.

Ska du arbeta i Sverige och behöver ansöka om arbetstillstånd? Kontakta oss redan idag så bokar vi in ett första möte.

Vill du anställa från utanför EU? Vi kan arbetstillstånd! Hör av dig till oss!