Frågor och svar

Har du en kandidat till en utlyst tjänst hos dig som är medborgare i ett land utanför EU eller behövs en förlängningsansökan till en medarbetare som redan arbetar hos dig? 

Då behöver du/ni skicka in en ansökan till Migrationsverket. Antingen en förstagångsansökan eller en förlängningsansökan. Om kraven för permanent uppehållstillstånd är uppfyllda kan förlängningsansökan även samtidigt prövas för detta.

Kostnadsfri förgranskning - Ska du ansöka om eller förlänga ett arbetstillstånd? Vi utvärderar din situation kostnadsfritt och ser om Migrationsverkets grundkrav uppfylls. Efter detta återkommer vi med en bedömning. Om du/ni sedan väljer att ta vår hjälp betalar du/ni ett fast pris som vi tillsammans kommer överens om.

1. Arbetstillstånd, vad är det?

Ett svenskt arbetstillstånd innebär att man är tillåten att arbeta och bo i landet. Huvudregeln är att man ska ansöka om tillstånd innan man kommer till Sverige. Undantag finns då man exempelvis redan har ett arbetstillstånd och vill förlänga det. Då får man normalt stanna kvar i landet och fortsätta arbeta tills man får sitt nya beslut. Under väntetiden för beslutet och om det nuvarande arbetstillståndet har gått ut kan man ansöka om D-visum för att kunna åka på tjänsteresa och tillfälligt måste resa ut och in i Sverige igen.

2. Vad är det ni kan hjälpa till med?

Vi är Migrationskonsulter och har mångårig erfarenhet av Migrationsverket och att skicka in ansökningar för arbetstillstånd. Vi ser till att identifiera och informera ome fallgropar som finns, och lämnar in en komplett och korrekt ansökan till Migrationsverket. Vi kan aldrig garantera att det blir ett beviljat beslut, men med hundratals ansökningar i bagaget kan vi nämna att 98% av våra ansökningar blir beviljade. Att vår klientgrupp består av 60% återkommande klienter visar också att vi kan det vi utger oss att kunna. Det är viktigt att du ber om hjälp i tid. Det finns annars en risk att vi för tillfället är fullbokade och inte har möjlighet att hjälpa dig med ditt ärende om arbetstillstånd. Hör av dig till oss för en kostnadsfri utvärdering av just ditt ärende.

3. Kan ni hjälpa en person från utanför EU att söka arbete?

Vi hjälper inte till med själva jobbsökandet eller rekryteringen. Vi erbjuder vår hjälp när den sökande och arbetsgivaren är överens om en anställning och behöver assistans med ansökningsprocessen för arbetstillstånd.

4. Kan man ta med familjen till Sverige?

Det kan de, och som familj räknas make/maka/sambo/barn. Barn över 21 får som regel inte tillstånd som familjemedlem, utan måste ansöka om eget uppehållstillstånd. För att Migrationsverket ska kunna bevilja tillstånd för familjen krävs att den som ska arbeta i Sverige uppfyller de försörjningskrav som finns. Detta hjälper vi till med att bedöma redan i den kostnadsfria förgranskningen av ärendet.

5. Oh, det är så många regler och undantag i ansökningsprocessen!

Det är därför våra tjänster är så uppskattade. Vi är insatta i Migrationsverkets regelverk och har lång erfarenhet av ansökningsprocessen och kan i de flesta fall se en lösning på hur vi bäst kan hantera ansökningsprocessen. Vi kan även informera om vad som inte är tillåtet i sammanhanget och förhindra att man omedvetet bryter mot några lagar. Om man arbetar i Sverige utan att ha ett tillstånd och utan att vara undantagen från kravet att ha ett arbetstillstånd bryter man mot lagen.

6. Vad ska man som arbetsgivare tänka på?

Som arbetsgivare har man skyldighet att kontrollera att den anställde har ett giltigt uppehålls- och arbetstillstånd. Dessutom ska man anmäla till Skatteverket att man har anställt någon från utanför EU. I vår ansökningsprocess kommer vi att informera mer om det som man måste tänka på som arbetsgivare, för att inte riskera avslag i framtiden.

7. Kan man byta jobb och arbetsgivare?

Om medarbetaren under sina första två år i Sverige på arbetstillstånd byter typ av tjänst eller arbetsgivare måste man skicka in en ansökan om detta till Migrationsverket. Om man i sin andra period, i.e. när man jobbat mellan 2-4 år i Sverige, måste man bara skicka in en speciell ansökan till Migrationsverket om man byter typ av jobb/tjänst.

8. Vika krav ställer Migrationsverket på den sökande?

För att få tillstånd att arbeta i Sverige behöver följande krav uppfyllas.

 • Du behöver ett giltigt pass.

 • För att få arbetstillstånd ska du ha en anställning i Sverige. Du ska ha ett anställningsavtal som du ska bifoga din ansökan. 

 • Du ska ha erbjudits lön som är på minst samma nivå som svenska kollektivavtal eller vad som är vanligt inom yrket eller branschen

 • Du ska kunna försörja dig med din anställning, vilket innebär att lönen är minst 13 000 kronor i månaden före skatt. din arbetsgivare ha för avsikt att teckna sjukförsäkring, livförsäkring, trygghetsförsäkring och tjänstepensionsförsäkring för dig när du påbörjar anställningen.

 • Om du inte uppfyller kraven ovan blir det svårt för dig att få ett arbetstillstånd. Fråga din arbetsgivare om kraven är uppfyllda och begär ut intyg. Det är viktigt att kraven är uppfyllda under hela tiden du arbetar i Sverige.

9. Hur lång tid tar det att få arbetstillstånd?

Detta beror på bland annat vilken bransch som företaget tillhör och om ansökan blir utredningskrävande enligt Migrationsverkets bedömning. Det som kan snabba på ansökan är om all information och samtliga relevanta handlingar är bifogade i ansökan och Migrationsverket inte behöver återkomma med en kompletteringsbegäran. Vi har dessutom möjlighet att ansöka om förtur efter ett antal månader som ansökan legat hos Migrationsverket. Normalt tar förstagångsansökningar genom oss 3-6 månader hos Migrationsverket. Vår förberedelsetid innan ansökan kan skickas in ligger på 2-4 veckor.

10. Hur förlänger jag mitt arbetstillstånd?

Detta ansöker man om innan ens nuvarande tillstånd går ut. Skickar man in en förlängningsansökan för sent brukar det bli avslag och den sökande med familj blir tvungen att lämna landet. Har man skickat in ansökan i tid kan man arbeta under tiden man inväntar beslutet från Migrationsverket. Vid en förlängningsansökan utreder Migrationsverket om anställningen man haft de senaste 2 åren uppfyllt kraven. Lönen måste ha legat på rätt nivå, man får normalt inte ha varit frånvarande mer än en viss tid från arbetet, man måste ha varit täckt av arbetsmarknadsförsäkringar från första arbetsdagen och semesteruttaget måsta ha följt semesterlagen. Detta hjälper vi er självklart med att granska.

11. Kan jag få permanent uppehållstillstånd genom ett arbetstillstånd?

Ja, du kan få permanent uppehållstillstånd i Sverige om du har haft arbetstillstånd i minst 48 månader och din arbetade tid uppfyllt minst 44 godkända månader. 

12. Kan asylsökanden ansöka om arbetstillstånd?

Om du får avslag på din ansökan om asyl kan du inom en viss tid ansöka om arbetstillstånd utan att behöva lämna Sverige. För att detta ska följa regelverket finns krav som måste ha uppfyllts. Detta kan vi informera mer om.

13. Vad ska ett anställningsavtal innehålla?

 • Arbetsgivarens namn och den anställdas namn och adress 

 • Tillträdesdag 

 • Var den anställda ska utföra arbetet. 

 • Arbetsuppgifter, yrkesbenämning. 

 • Vilken anställningsform, tillsvidare, för en begränsad tid eller provanställning. Om det är tillsvidare ska det finnas med uppsägningstider. Om man tillämpar provanställning 6 månader får man bara arbetstillstånd för 6 månader. Migrationsverket är hårda på detta.  

 • Ingångslön och ev. andra förmåner 

 • Hur ofta lönen ska betalas ut och vilka löneperioder som gäller 

 • Villkor för semester och eventuell förskottssemester 

 • Om arbetsgivaren är kollektivavtal ansluten eller inte 

 • Villkor för utlandsjobb om stationeringen avses vara längre än en månad.  

 • Vilka försäkringar som arbetsgivaren har tecknat för sin anställda, både avtalsförsäkringar och eventuella andra försäkringar.  

14. Vad behöver man som arbetsgivare göra i ansökningsprocessen?

Arbetsgivarens del i ansökningsprocessen är bland annat att ange vilka villkor som ska gälla för anställningen. Om ni har anlitat oss för ansökningsprocessen kommer vi att skicka över en lista med frågor som ni behöver svara på, sedan sköter vi kontakten med relevant fackförbund för att få deras yttrande på anställningen. Som arbetsgivare behöver man inte vara kollektivansluten, men det underlättar processen om man är. Efter att facket yttrat sig är det dags för att påbörja det sista steget, den sökandes del i ansökan.

Vill du anställa från utanför EU? Vi kan arbetstillstånd! Hör av dig till oss!